Lũng Vàng Việt Nam

Sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi

Sứ mệnh

Chúng tôi hỗ trợ khách hàng - tổ chức, cá nhân, nhà đầu tư, với những giải pháp tư vấn sáng tạo về nguồn vốn để xây dựng doanh nghiệp, tạo tiềm năng thực tế và phát triển kinh doanh.

Tầm nhìn

Trở thành đơn vị cung cấp nguồn vốn và tư vấn giải pháp hàng đầu cho khách hàng tại thị trường mà chúng tôi phục vụ. Chúng tôi theo đuổi ngành nghề, thị trường cùng kiến thức chuyên môn, đề cao những giải pháp phù hợp, sáng suốt; chú trọng đến sự linh hoạt và sáng tạo trong các giải pháp phát triển quan hệ đối tác.

Giá trị cốt lõi

Con người

Mối quan hệ đối tác hiệu quả là trọng tâm trong sự tiếp cận của chúng tôi. Chúng tôi xây dựng những mối quan hệ chiến lược với khách hàng tạo giá trị và cơ hội đầu tư bền vững. Chúng tôi cũng là những chuyên gia tài chính kinh nghiệm, đam mê công việc và mong muốn làm việc một cách thoải mái, tích cực.

Sự tin tưởng

Khách hàng tin tưởng chúng tôi, và chúng tôi nhìn thấy được tiềm năng của họ,đó chính là nền tảng cơ sở để chúng tôi giúp khách hàng thành công bằng việc sử dụng chuyên môn, kinh nghiệm của chúng tôi để biến tiềm năng của khách hàng thành hiện thực.

Chuyên môn

Đội ngũ của chúng tôi có chuyên môn trong việc mở rộng bất động sản thương mại toàn cầu, xây dựng doanh nghiệp, thiết kế mô hình kinh doanh đổi mới và hợp tác với các cơ quan chính phủ và các chính trị gia. Mạng lưới của họ là vô cùng rộng lớn, quyền lực,có khả năng thúc đẩy giao dịch theo hướng tích cực.

Sự đổi mới

Mỗi hoạt động đầu tư là một câu chuyện và mỗi khách hàng là chuyên biệt. Sự tiếp cận tập trung nghiên cứu đổi mới cho chúng tôi dữ liệu định lượng cụ thể, chúng tôi có thể sử dụng để hiểu mọi thử thách thị trường và lập kế hoạch hành động tốt nhất cho khách hàng của chúng tôi.