Lũng Vàng Việt Nam

Dịch vụ tư vấn & Phát triển kinh doanh

Với kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực tư vấn chiến lược cho các doanh nghiệp ngành công nghệ, bất động sản thương mại và tài chính cấu trúc, Lũng Vàng định hướng trở thành đơn vị cung cấp giải pháp để giải quyết các vấn đề và thẩm định giá, quản lý rủi ro và chiến lược đầu tư, tiên phong dẫn dắt thay đổi thị trường, xây dựng văn hóa đổi mới, sáng tạo. Chúng tôi cũng đã thiết lập và điều hành doanh nghiệp riêng, điều đó hỗ trợ khách hàng trong việc phân biệt giữa sản phẩm và nền tảng.

  • Tư vấn cấu trúc tài chính
  • Định giá tài sản và doanh nghiệp
  • Phân tích và giám sát danh mục đầu tư
  • Tư vấn chiến lược và triển khai kinh doanh
  • Hỗ trợ trong tranh chấp và kiểm định chuyên môn